ครม.เพิ่มค่าครองชีพข้าราชการอปท. ป.ตรี ค่าแรง 300 บ.

การเมือง
4 ก.ย. 55
11:39
107
Logo Thai PBS
 ครม.เพิ่มค่าครองชีพข้าราชการอปท. ป.ตรี ค่าแรง 300 บ.

ครม.เห็นชอบ เพิ่มค่าครองชีพ-ค่าแรงของข้าราชการ และพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปริญญาตรี 15,000 บาท และค่าแรงวันละ 300 บาท

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยครม. มีมติเห็นชอบ ปรับเพิ่มเงินการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น โดยให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ปริญญาตรี15,000 บาทและค่าแรง 300 บาท ซึ่งมีมติตามที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่อง เสนอครม.คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ส.ค.55


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ