"ยงยุทธ"มอบปลัดมท.แจงมติอ.ก.พ.กรณีอัลไพน์วันนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ยงยุทธ"มอบปลัดมท.แจงมติอ.ก.พ.กรณีอัลไพน์วันนี้

การเมือง
23 ก.ย. 55
05:22
53
Logo Thai PBS
 "ยงยุทธ"มอบปลัดมท.แจงมติอ.ก.พ.กรณีอัลไพน์วันนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันที่จะปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไป โดยมอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงรายละเอียดในวันนี้ หลังอนุกรรมการรข้าราชการพลเรือน มีมติให้ปลดออกจากราชการ จากการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติให้ปลดออกจากราชการ จากกรณีที่ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัยในสมัยที่นายยงยุทธ เป็นรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้ลงนามยกเลิกคำสั่งกรมที่ดิน ที่สั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟและหมู่บ้านอัลไพน์

ทั้งนี้นายยุงยุทธระบุว่ายังจะทำหน้าที่ในตำแหน่งต่อไป รวมถึงการปฏิบัติภารกิจแทนนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายพร้อมเชื่อว่า จะไม่มีผลกระทบต่อรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้