"ไทยพีบีเอส" จัดสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ครั้งที่ 4 เปิดเวทีฟังความเห็นปชช.ทั่วประเทศ

สังคม
8 ธ.ค. 55
05:18
71
Logo Thai PBS
"ไทยพีบีเอส" จัดสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ครั้งที่ 4 เปิดเวทีฟังความเห็นปชช.ทั่วประเทศ

สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ พร้อมเปิดเวทีนำเสนอข้อคิดเห็นที่มีต่อการรับชม และรับฟังรายการของไทยพีบีเอส จากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา การทำงานของสื่อสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขบวนแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ เดินเข้าสู่สำนักงานใหญ่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ในกิจกรรม "สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ 5 ปีสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ยืนหยัด มั่นคง อยู่ข้าง เคียงกัน" โดยมีนายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีต่อการรับชม และรับฟังรายการของไทยพีบีเอส ผ่านสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ แล้วประมวลข้อเสนอที่ได้ให้ฝ่ายบริหาร ส.ส.ท. นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการทำงานของสื่อสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งสนองตอบความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

 

<"">
 
<"">

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของภาคประชาชน การเสวนา "ผ่าเลนส์ ผ่าใจ ผ่าจอ คนทำงานเบื้องหลัง" เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการทำงานของไทยพีบีเอส รวมถึงมหกรรมอาหารบ้านนอก ที่ประกอบด้วยซุ้มอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค

สำหรับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ปี 2551 เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดทิศทางการบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ