ปัญหาการดำเนินการเพื่อ "ขอสัญชาติ" ของชาวกะเหรี่ยง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปัญหาการดำเนินการเพื่อ "ขอสัญชาติ" ของชาวกะเหรี่ยง

7 ม.ค. 56
13:08
1,919
Logo Thai PBS
ปัญหาการดำเนินการเพื่อ "ขอสัญชาติ" ของชาวกะเหรี่ยง

เจ้าหน้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ ก็ทำให้ชาวกะเหรี่ยงใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญ โดยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีการยื่นเรื่องขอสัญชาติไทย กว่า 700 คน แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคเรื่องภาษา และวิถีชีวิตที่ยากลำบากในถิ่นทุรกันดาร ก็ตาม

สาเหตุของการไร้สัญชาติของลูกทั้ง 4 คน ของนายแลดี มอเช่อ ชาวกะเหรี่ยง บ้านห้วยหวาย ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ถูกถ่ายทอดด้วยความยากลำบาก เพราะต้องอาศัยล่ามในการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนชนชาติ ฯ สภาทนาย เข้าใจตรงกัน เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาในการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติจากหน่วยงานรัฐ

<"">
<"">

 

แลดี ยืนยันว่า แม้จะมีอุปสรรคเรื่องการเดินทางมาเดิน เพราะหมู่บ้านอยู่ติดกับอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีระยะทางไกลจาก อ.อมก๋อย กว่า 80 กิโลเมตร และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ลำบาก แต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้ และจะทำทุกๆอย่างเพื่อให้ลูกทั้ง4 คน ได้มีสัญชาติไทย

อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน อ.อมก๋อย บอกว่าอยากให้มีการสานต่อโครงการตำบลรู้รักสามัคคี ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกและอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสำรวจข้อมูลของบุคคลไร้สัญชาติโดยมีผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนตรวจสอบและรับรองบุคคลเหล่านั้น เนื่องจากได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อป้องกันนำคนต่างด้าวจากนอกพื้นที่เข้ามาสวมสิทธิ์

<"">
<"">

 

ปัจจุบัน อ.อมก๋อย มีชาวกะเหรี่ยงทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ดำเนินการยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยต่อฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อ.อมก๋อย รวม 761 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลการเกิด และการสอบพยานบุคคล

การเข้ามารับทราบปัญหา และให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคล กับชาวบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐไปพร้อมๆ ของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนชนชาติฯ สภาทนาย ครั้งนี้เสมือนการจุดประกายให้กับชาวกะเหรี่ยงไร้สัญชาติที่เหลือให้ออกมาเรียกร้องสิทธิความเป็นคนไทยให้กับตัวเองและครอบครัวในอนาคต


แท็กที่เกี่ยวข้อง: