พระคาร์ดินัลคอร์เก้ เบอร์กอกลิโอ ชาวอาร์เจนตินาได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พระคาร์ดินัลคอร์เก้ เบอร์กอกลิโอ ชาวอาร์เจนตินาได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่

ต่างประเทศ
14 มี.ค. 56
00:08
307
Logo Thai PBS
พระคาร์ดินัลคอร์เก้ เบอร์กอกลิโอ ชาวอาร์เจนตินาได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่

การคัดเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะพระคาร์ดินัล 115 รูป ที่เป็นองค์ประชุมลับ ออกเสียงลงมติเลือกพระคาร์ดินัลคอร์เก้ เบอร์กอกลิโอ (Jorge Bergoglio) ชาวอาร์เจนติน่า เป็นประมุของค์ใหม่ของคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิค

พระคาร์ดินัลคอร์เก้ เบอร์กอกลิโอ ชาวอาร์เจนติน่า วัย 76 ปี ได้รับเลือกจากที่ประชุมลับคณะพระคาร์ดินัล 115 รูป ให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 แทนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ทรงสละสมณศักดิ์ ท่ามกลางการเฝ้าลุ้นของคริสต์ศาสนิกชนที่พากันแสดงความตื่นเต้นยินดีหลังเห็นควันสีขาวลอยออกจากปล่องไฟของโบสถ์น้อยซิสทีนในนครวาติกัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้ว

พระคาร์ดินัลเบอร์กอกลิโอได้รับพระฉายาว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิสที่ 1 นับเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบ 1,300 ปี ที่ไม่ใช่ชาวยุโรป และเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากทวีปอเมริกาใต้

การคัดเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่เสร็จสิ้นลง หลังการประชุมลับของพระคาร์ดินัล 115 รูป ดำเนินมาเป็นเวลา 2 วัน และลงคะแนนไปแล้ว 5 รอบ

หลังได้รับเลือก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 1 ทรงเสด็จออก ณ ระเบียงของมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ เพื่อประทานพระโอวาทเป็นครั้งแรก โดยพระองค์ทรงขอให้คริสตศาสนิกชนที่รวมตัวกันที่จัตุรัสหน้ามหาวิหารและทั่วโลก ร่วมกันสวดภาวนาให้พระองค์และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ทรงสละตำแหน่งและได้รับพระฉายาใหม่ว่าพระสันตะปาปา อิเมริทัส (Emeritus)