"นายกฯ"ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"นายกฯ"ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

การเมือง
23 มี.ค. 56
09:07
199
Logo Thai PBS
"นายกฯ"ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายกฯได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะที่มีบทบาทโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology

วันนี้ (23 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เผยแพร่ข้อความและภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค "Yingluck Shinawatra" ในโอกาสที่ นายกรัฐมนตรีเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ นายกฯได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะที่มีบทบาทโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology      

                    

<"">

                    

<"">

                   

<"">


ข่าวที่เกี่ยวข้อง