งดส่งของบริคาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีพื้นที่เก็บของ

ภูมิภาค
26 มี.ค. 56
05:39
60
Logo Thai PBS
งดส่งของบริคาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีพื้นที่เก็บของ

ประชาชน และ องค์กรต่างๆ ยังคงบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ภายในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนล่าสุดคณะกรรมการพื้นที่พักพิง ต้องขอชะลอการจัดส่งไว้ก่อน เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บที่เพียงพอ

ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันคัดแยกสิ่งของบรรเทาทุกข์ ทั้งอาหารสำเร็จรูป และของใช้ที่จำเป็น หลังได้รับบริจาคจากประชาชน และ ภาคธุรกิจ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ เพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือ ชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่า ที่ประสบเหตุเพลิงใหม้ภายในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่การนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ ไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุ จะต้องได้รับการอนุญาต จากผู้ดูแลพื้นที่พักพิง หรือ นายอำเภอขุนยวมก่อน เนื่องจากมีผู้ที่จะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือ เป็นจำนวนมาก จนเกรงว่าจะได้รับความไม่สะดวก เพราะถนนเข้าสู่พื้นที่ แคบ และเป็นทางลาดชัน ผู้ขับขี่รถจะต้องมีความชำนานทาง

ขณะที่แพทย์หญิงซินเธีย หม่อง แพทย์อาสาสมัครชาวพม่า เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่สุริน ให้ชะลอการจัดส่งสิ่งของ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากทางพื้นที่พักพิงได้รับสิ่งของจากความช่วยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายราชการไทย และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอชซีอาร์. เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามรถคัดแยกสิ่งของได้ทัน กอรปกับ ผู้ประสบภัย ไม่มีพื้นที่เก็บสิ่งของบริจาค เพราะส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในเต้นท์ และ เพิงพักชั่วคราว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ