"นศ.ทุนการแพทย์" ไม่เห็นด้วยรัฐฯปรับลดเบี้ยเลี้ยง ชี้ส่งผลให้ทำงานเพื่อรายได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"นศ.ทุนการแพทย์" ไม่เห็นด้วยรัฐฯปรับลดเบี้ยเลี้ยง ชี้ส่งผลให้ทำงานเพื่อรายได้

สังคม
1 เม.ย. 56
07:24
176
Logo Thai PBS
"นศ.ทุนการแพทย์" ไม่เห็นด้วยรัฐฯปรับลดเบี้ยเลี้ยง ชี้ส่งผลให้ทำงานเพื่อรายได้

นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ใช้ทุนประจำปี 2556 ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เพราะจะทำให้แพทย์มุ่งทำงานเพื่อหารายได้ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอกาสในการปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จำนวน 2,640 คน ที่สำเร็จการศึกษาและเตรียมไปใช้ทุน 3 ปี ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ โดยฝากให้มุ่งมั่นการทำหน้าที่ ยึดประชาชนเป็นหลักในการดูแลสุขภาพอนามัย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ พร้อมทั้งยืนยันว่า การปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ พีโฟร์พี ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรม

ขณะที่ภายในงานมีนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่บางส่วน สวมปลอกแขนดำมาร่วมงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการคัดค้านการปรับค่าตอบแทนเป็นแบบ พีโฟร์พี โดยนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ มองว่า นโยบายนี้สามารถทำให้แพทย์มุ่งมั่นเพื่อทำงานมากขึ้น แต่ไม่ควรนำไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากสภาพการการทำงานแตกต่างจากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และไม่เห็นด้วยการลดค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ทั้งนี้เชื่อว่า หากนโยบายนี้เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของแพทย์และคนไข้จะทำได้ยากขึ้น เพราะแพทย์มุ่งทำงานเพื่อรายได้เพียงอย่างเดียว

สำหรับภาพรวมบุคคลากรของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าขณะนี้มีปัญหาด้านการกระจายตัวโดยมีแพทย์ในระบบจำนวน 13,266 คน แต่ยังต้องการแพทย์ในระบบจำนวน 13,764 คน ,ทันตแพทย์ต้องการ 7,444 คน แต่มีขณะนี้มีทันตแพทย์เพียง 4,123 คน ส่วนเภสัชกรต้องการ 7,051คน แต่ขณะนี้มีเพียง 5,814 คน และพยาบาลต้องการ 111,168 คน แต่ผลิตได้เพียง 64,655 คน ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนมากที่สุดในระบบสาธารณสุข

โดยเมื่อวานนี้ (31มี.ค.56) แพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ จ.นราธิวาส, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู จ.สตูล ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนอารยะขัดขืน ไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ พีโฟร์พี โดยไม่ร่วมทำงานในฐานะกรรมการเขตระดับเขตและระดับจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่รวมกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นตั้งแต่ระดับเขตเป็นต้นไป, ไม่เข้าประชุมการชี้แจง พีโฟร์-พี, ไม่รับการตรวจราชการระดับเขตขึ้นไป ทั้งนี้ประชุมทำความเข้าใจกับสมาชิกแพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงพยาบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส ในวันที่ 4 เมษายนนี้