บังคับใช้กม.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

14 เม.ย. 56
14:57
65
Logo Thai PBS
บังคับใช้กม.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 3 วันที่ผ่านมายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดกรมป้องกันและสาธารณภัยรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว 1,446 ครั้ง แต่จำนวนลดลงจากปีที่แล้ว 108 ครั้ง และยังมียอดผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงด้วย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นเป็น 173 คน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 29 คน จำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความรุนแรงของอุบัติเหตุที่มากขึ้น สาเหตุหลักยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับ หลายจังหวัดที่มีมาตรการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า จึงเพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้อุบัติเหตุลดลงได้

วันสงกรานต์เมื่อวานนี้เป็นวันที่ 3 ของ 7 วันอันตรายในช่วงสงกรานต์ และเป็นช่วงแรกของวันฉลอง 3 วัน คือ 13 -15 เมษายน ที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วง 7 วันด้วย เป็นข่าวดีที่สถิติอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ลดลงจากปีที่แล้วถึง 75 ครั้ง รวมทั้งผู้บาดเจ็บก็ลดลงด้วย แต่ข่าวร้ายคือ ผู้เสียชีวิตยังคงสูงกว่าปีที่แล้วเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น 16 คน แสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดแต่ละครั้งรุนแรงขึ้น จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในคราวเดียว

การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดจึงเป็นมาตรการสำคัญที่ทุกท้องถิ่นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้านำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลดอุบัติเหตุ แม้ตำรวจจะยอมรับว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ แต่สำหรับพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าที่เทศบาลขอนแก่น ก็สามารถตรวจได้อย่างเข้มแข็ง เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

มาตรการตามกฎหมายที่บังคับใช้ขณะนี้มีทั้งการห้ามขายในสถานที่ที่กำหนด เช่น พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ซึ่งมีทั้งโทษจำคุก 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท การห้ามขายในวันที่กำหนด คือ ช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ และปีใหม่ รวมทั้งวันนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลาที่ยกเว้นสามารถขายได้ ก็คือ 11.00 - 14.00 น.  และ 17.00 - 24.00 น.  รวม 8 ชั่วโมง

ที่หนักที่สุด คือ การห้ามขายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ขณะที่มีมาตราที่ห้ามเร่ขาย หรือส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม และห้ามดื่มในสถานที่ที่กำหนด เช่น ดื่มบนรถในทางสาธารณะ

การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้น พร้อมกับมาตรการเชิงสังคมจากท้องถิ่น ช่วยให้เมื่อวานนี้ จังหวัดเชียงใหม่ที่ติดอันดับเกิดอุบัติเหตุสุงสุดมา 2 วัน ไม่ติดอันดับแล้วในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาได้ด้วย