นักวิชาการเชื่อขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี ลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เศรษฐกิจ
17 พ.ค. 56
07:27
27
Logo Thai PBS
นักวิชาการเชื่อขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี ลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นักวิชาการบางรายเห็นด้วยกับการประกาศขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี เนื่องจากจะช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมเสนอว่ารัฐควรมีแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

เดือนมิถุนายน กระทรวงพลังงานจะทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG เดือนละ 50สตางค์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูรี สิรสุนทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า การทยอยขึ้นราคา เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะจะช่วยลดภาระการขาดทุนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุน ก๊าซแอลพีจี ส่วนแนวทางการช่วยเหลือควรแบ่งการช่วยเหลือออกเป็นรายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย และต้องอ้างอิงข้อมูลที่แท้จริง

นายธีรพล แซ่ตั้ง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาธุรกิจ กล่าวว่า การขึ้นราคาก๊าซจะกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย และเชื่อว่าอาหารปรุงสำเร็จต้องขึ้นราคา แม้รัฐจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาบางรายการ แต่เชื่อว่าจะช่วยได้ในระยะสั้นเท่านั้น และอาจมีผลต่อคุณภาพของอาหาร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กระทรวงพาณิชย์จะประสานความร่วมมือไปกระทรวงพลังงงาน เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ค้ารายย่อยเพิ่มเติม เบื้องต้นคาดว่า จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 ราย ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี

โดยก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานประเมินฐานกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟในขณะนี้ พบว่ามีจำนวน 7,600,000 แสนครัวเรือน รวมทั้งกลุ่มแผงค้าอาหารรายย่อย