จ.พระนครศรีอยุธยา สานความสัมพันธ์อิหร่าน

ภูมิภาค
18 พ.ค. 56
04:36
38
Logo Thai PBS
จ.พระนครศรีอยุธยา สานความสัมพันธ์อิหร่าน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงนามความตกลงกับประเทศอิหร่าน เพื่อสานสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พร้อมมอบพระไตรปิฎกคัมภีร์ฉบับลายมือที่มีอายุกว่า 200 ปี ไว้ให้เยาวชนศึกษา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามความตกลงกับ นายมุฮัมมัด ดิลบะรี นายกเทศมนตรีจังหวัดกุม แห่งประเทศอิหร่าน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในเรื่องของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่มีมาช้านาน

พร้อมกันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามของวัดธรรมิกราช ได้มอบพระไตรปิฎกคัมภีร์ฉบับลายมือที่มีอายุถึง 250 ปี เรื่องพระเวชสันดรชาดก ให้กับรัฐบาลอิหร่าน นำไปเก็บไว้ในห้องสมุด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะเดียวกัน ได้มีพิธีเปิดห้องอยุธยา-เปอร์เซีย ที่อาคาร 3 ของมหาวิทยาลัย โดยบริเวณหน้าห้องนิทรรศการ มีการประดับธงประจำชาติไทย และอิหร่าน เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ และเชื่อมโยงไปสู่การศึกษา การวิจัย การให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับตะวันออกกลางและอิสลามศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น