ชาวบ้านหวังประชุมน้ำโลก ช่วยแก้ภัยแล้งลุ่มน้ำยม จ.พิจิตร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวบ้านหวังประชุมน้ำโลก ช่วยแก้ภัยแล้งลุ่มน้ำยม จ.พิจิตร

20 พ.ค. 56
07:54
30
Logo Thai PBS
ชาวบ้านหวังประชุมน้ำโลก ช่วยแก้ภัยแล้งลุ่มน้ำยม จ.พิจิตร

การประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเป็นการประชุมเกี่ยวกับนโยบายด้านน้ำทั่วโลกและภูมิภาค ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และภาคประชาสังคมแล้ว ยังเป็นความคาดหวังของชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และอุทกภัยซ้ำซากในจังหวัดพิจิตรว่า การประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างถูกวิธี และตรงตามความต้องการของประชาชน

การต่อท่อสูบน้ำตามระดับน้ำในแม่น้ำยม สร้างภาระต้นทุนการทำนาที่เพิ่มขึ้นให้แก่ชาวนาต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร หลังต้องปลูกข้าวในฤดูแล้ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วมเป็นกระจำทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก ชาวนา ยอมรับว่าปัจจุบันการทำนาประสบกับความยากลำบากกว่าในอดีต และที่ผ่านมาแม่น้ำยมไม่เคยแห้งขอดเหมือนเช่นในปีนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตุว่า โครงการขุดลอกแม่น้ำยมของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ กลับทำให้น้ำแห้งเร็วกว่าปกติ เพราะตามวังน้ำซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำแทบไม่มีน้ำเหลือ

 
ขณะที่หลายครอบครัวยังคงเดือดร้อนกับภาวะภัยแล้ง แต่ชาวบ้านบางรายในลุ่มแม่น้ำยม ที่ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ก็เริ่มเตรียมการรับมืออุทกภัยที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะการยกระดับบ้าน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า การดีดบ้าน ให้มีความสูงขึ้นอีก 2 เมตร การประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จ.เชียงใหม่ จึงกลายเป็นความคาดหวังแก่ชาวบ้านว่า จะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านน้ำได้อย่างถูกวิธี และตรงตามความต้องการของประชาชน
 
ปีนี้ทั้ง 12 อำเภอ ของจ.พิจิตร ถูกเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบกว่าหนึ่งแสนไร่ เป็นนาข้าว 93,000 ไร่ พืชสวน พืชไร่จำนวน 8,400 ไร่ ส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา มีน้ำท่วมขังพื้นที่รวม 8 อำเภอ พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 500,000 ไร่ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 38,000 ครอบครัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง