จ.อุบลราชธานี เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษา 3 มิติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จ.อุบลราชธานี เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษา 3 มิติ

ภูมิภาค
17 ก.ค. 56
14:10
140
Logo Thai PBS
จ.อุบลราชธานี เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษา 3 มิติ

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกพื้นที่ที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งปีนี้จุดเด่นของงานอยู่ที่การแกะสลักเทียนเป็นภาพ 3 มิติเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติไว้ในเทียนต้นเดียวกัน

เรื่องราวพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เตรียมสลักเป็นภาพ 3 มิติไว้บนเทียนต้นเดียวกัน เป็นหนึ่งในจุดเด่นของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ โดยช่างแกะต้นเทียนพรรษาวัดปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จะแกะสลักเทียนเพื่อบอกเล่าพุทธประวัติ 3 ตอน

ด้านบนสุดของเทียนเป็นเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าต่อธิดาพญามาร 3 ตนที่เข้ามายั่วยุพระองค์ขณะบำเพ็ญเพียรภาวนาใต้ต้นโพธิ์ แต่ไม่สำเร็จ ถัดลงมาเป็นเรื่องขณะพระพุทธเจ้าทรงรับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์ และ ด้านล่างสุดเป็นเรื่องนางสุชาดากวนข้าวมธุปายาสถวายพระองค์ โดยมีพระอินทร์ลงมาช่วย

สำหรับการแกะต้นเทียนพรรษาลักษณะนี้มีครั้งแรก ตั้งแต่เริ่มจัดงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีมากว่า 100 ปี และช่วงเย็นมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และจะมีขบวนแห่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงาม ในวันที่ 23 ก.ค.2556


ข่าวที่เกี่ยวข้อง