ศาลเชียงใหม่ ให้ "กลุ่มฮักช่างเคี่ยน" ชนะคดีฟ้องเอกชนสร้างตึกสูงในเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลเชียงใหม่ ให้ "กลุ่มฮักช่างเคี่ยน" ชนะคดีฟ้องเอกชนสร้างตึกสูงในเมือง

ภูมิภาค
17 ต.ค. 56
15:45
437
Logo Thai PBS
ศาลเชียงใหม่ ให้ "กลุ่มฮักช่างเคี่ยน" ชนะคดีฟ้องเอกชนสร้างตึกสูงในเมือง

ศาลปกครองเชียงใหม่ ตัดสินให้ "กลุ่มฮักช่างเคี่ยน" ชนะคดีการยื่นฟ้องเอกชนที่ก่อสร้างอาคารสูงในเขตอำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะบดบังทัศนียภาพ โดยให้เจ้าของโครงการ ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ภายใน 60 วัน มิฉะนั้นให้ยกเลิกสัญญาก่อสร้างได้ทันที

ตัวแทนกลุ่มฮักช้างเคี่ยน แสดงความดีใจหลังศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาให้ชนะดคี กรณียื่นฟ้องให้โครงการอิ่มสุวรรณแมนชั่น ซึ่งก่อนสร้างอาคารสูงใกล้กับหมู่บ้านช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ยุติการก่อสร้าง เพราะบดบังทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่

ขณะเดียวกันการก่อสร้างยังส่งผลกระทบชาวบ้านทั้งเสียงและสิ่งแวดล้อม โดยศาลฯสั่งให้เจ้าของโครงการ ยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน 60 วัน นับจากวันที่พิพากษา หากพบมีผลกระทบกับชาวบ้าน หรือส่งรายงานไม่ทันภายใน 60 วัน ก็ให้เลิกสัญญาและยุติโครงการ

คดีนี้ชาวบ้านกลุ่มฮักช่างเคี่ยน รวมตัวฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 9 โครงการ 11 อาคาร เพราะนอกจากส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังบดบังทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่

และในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ศาลปกครองเชียงใหม่ มีคำพิพากษาให้ให้โครงการอิ่มสุวรรณแมนชั่น กลับไปทำ EIA ส่วนโครงการอื่นๆ ที่เหลือ คาดว่าศาลอาจมีคำพิพากษาในเร็วๆ นี้