ประชาชนร่วมพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชนร่วมพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

สังคม
26 ต.ค. 56
06:10
113
Logo Thai PBS
ประชาชนร่วมพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

วันที่ 2 พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ ตามกำหนดการไว้ทุกข์ 7 วัน ตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมในงานพระพิธีธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร อย่างเนืองแน่น เพื่อรอสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร

ในช่วงเช้าของวันนี้ (26 ต.ค.) ตั้งแต่เวลา 7.00 น. พระพิธีหลวงจำนวน 4 รูป ได้ร่วมในพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า จากนั้นในช่วง 9.00 น. เข้าสู่พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพระพิธีธรรมตั้งแต่ช่วงเช้า จากนั้นในช่วง 12.00 น. จะมีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม และการประโคมย่ำยามอีกครั้งหนึ่ง 
 
หลังจากพระพิธีธรรมในช่วงเช้าเสร็จสิ้นลง ทางวัดได้เปิดให้ทางประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งประดิษฐานหลังชั้นแว่นฟ้าทอง ประกอบพระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศ
 
สำหรับพระโกศกุดั่นใหญ่ ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายทรง 8 เหลี่ยม ฝายอดมณฑปปิดทองล่องชาดประดับกระจกสี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 สำหรับพระราชทานทรงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระบรมวงศ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า หรือสมเด็จพระสังฆราช
 
ขณะที่ประชาชนบางส่วนเดินทางไปสักการะพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่บริเวณพระตำหนักคอยท่าปราโมช ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระองค์ ความเรียบง่าย สมถะ ของพระตำหนักยังแสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรที่งดงามในสมณเพศของพระองค์ที่ควรน้อมนำเป็นแบบอย่าง
 
ตามกำหนดการในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมในช่วงเวลา 15.00 น. จากนั้นเวลา 18.00 น. จะมีการประโคมย่ำยาม ซึ่งจะเป็นสัญญาณให้ทราบถึงกำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และในเวลา 21.00 น. จะมีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม และการประโคมย่ำยามอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันเสร็จพิธีในแต่ละวัน ซึ่งจะดำเนินไปจนครบ 7 วัน
 
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาถวายสักการะ พระศพ ในวันนี้ ทางวัดประชาสัมพันธ์มาว่าควรที่จะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่สุภาพ ขณะเดียวกัน สามารถเข้าสักการะพระศพได้ตลอดทั้งวัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รวมถึงมอบของที่ระลึกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง