พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

สังคม
27 ต.ค. 56
02:36
117
Logo Thai PBS
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา 19.07 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส จำนวน 4 รูป สวดในทำนองหลวง ที่ใช้ในการพระราชพิธี 
 
สำหรับการสวดพระอภิธรรมพระศพฯ มีทั้งกลางวัน และกลางคืน สลับกับการประโคมย่ำยาม ตลอดทั้ง 7 วันตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และในวันที่ 30 และ 31 ตุลาคมนี้ จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร ครบ 7 วัน 
 
และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากทุกสารทิศเข้ากราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนพระกรณียกิจที่มีต่อพุทธศาสนิกชน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง