ประชาชนถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

สังคม
27 ต.ค. 56
04:52
94
Logo Thai PBS
ประชาชนถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

หลังจากที่เมื่อวานนี้ มีการปรับช่วงเวลาให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพได้ 3 ช่วงเวลา และกำหนดพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ 2 ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. แต่ประชาชนยังเดินทางมาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

ก่อนที่จะเริ่มพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยที่ตำหนักเพ็ชรมีพระพิธีธรรม รับพระราชทานฉันเช้า ในเวลา 7.00 น.ที่ผ่านมา สำหรับกำหนดพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.ไปจนถึงเวลา 11.00 น. ในช่วงบ่าย 12.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. สลับกับการประโคมย่ำยามตลอด 7 วัน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
 
นอกจากนี้ ทางวัดได้มีมติกำหนดเวลาให้ประชาชนสักการะพระศพได้ช่วงแรก เวลา 9.00 - 10.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 12.30 - 17.00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 20.00 - 21.00 น. ซึ่งช่วงเวลานี้จะกำหนดให้เฉพาะประชาชนที่เข้ามาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเท่านั้น เพื่อเตรียมการเรื่องสถานที่ ทีมข่าวไทยพีบีเอสได้พูดคุยกับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาถึงวัดตั้งแต่เช้ามืดกล่าวถึงความรู้สึก ความประทับใจในคำสอน และพระนิพนธ์ต่างๆ ซึ่งเน้นในเรื่องการใช้สติ สมาธิ และการทำความดี
 
นอกจากประชาชนจะได้ร่วมถวายความอาลัยแล้ว นับเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชฯ จากนิทรรศการพระประวัติ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาสได้ทราบวัตรปฏิบัติ และการทรงงานของท่าน หลังจากที่ทรงมีพระชนมายุมาก และต้องประทับอยู่ในโรงพยาบาลยาวนาน
 
สำหรับผู้ที่ต้องการจะทราบกำหนดการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ทางวัดได้มีการเปิดหมายเลขโทรศัพท์ให้สอบถามข้อมูลได้ เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ติดต่อได้ที่ โทร. 02 8095789 และสำหรับผู้ที่นำรถมาที่วัดแห่งนี้ ทางวัดได้แจ้งว่าที่จอดรถนั้นเต็มทั้งหมด และไม่สามารถจอดรถได้ที่ถนนพระสุเมรุทั้ง 2 ฝั่ง 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ