ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพ

สังคม
27 ต.ค. 56
07:13
70
Logo Thai PBS
ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพ

ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร หลังจากได้มีการปรับช่วงเวลาให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพได้ 3 ช่วงเวลา

แรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน สะท้อนให้เห็นได้จากจำนวนผู้ที่มารอเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีทั้งประชาชนในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และบางรายมาไกลจากต่างประเทศ โดยรอต่อแถวตั้งแต่บริเวณตำหนักเพ็ชร แถวยาวออกมาบนบาทวิถีตามแนวถนนดินสอ จนกระทั่งวนกลับเข้ามาภายในประตูทางเข้าอีกด้านของวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ผ่านหน้าอาคารมนุษยนาควิทยาทานไปจนกระทั่งถึงตำหนักคอยท่าปราโมช สถานที่ประทับทรงงาน ท่ามกลางสภาพอากาศช่วงกลางวันที่มีแดดจัด อาจจะเกิดความรู้สึกไม่สะดวกในการใช้เวลารอนานนับชั่วโมง 
 
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวว่า เหตุการณ์การสิ้นพระชนม์นั้นเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ประกอบกับสถานที่ของวัดที่ไม่มีบริเวณกว้างใหญ่ จึงขอให้พุทธศาสนิกชนใช้ความอดทนอดกลั้น เพื่อไม่ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ และหลังจากครบกำหนดการพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา 7 วันแล้ว ทางวัดจะแจ้งรายละเอียดให้ศิษยานุศิษย์ทราบถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอีกครั้ง
 
ขณะที่นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ ในนามของรัฐบาล คาดว่าจะต้องมีการเรียงลำดับในการเป็นเจ้าภาพจากหน่วยงานสำคัญๆ ก่อน พร้อมกับให้ข้อมูลด้วยว่าการออกพระเมรุตามพระเกียรติยศของสมเด็จพระสังฆราชฯ ต้องใช้เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส แต่ทั้งนี้ต้องรอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อีกครั้ง 
 
สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาถึงพระประวัติ พระนิพนธ์ รวมถึงฟังเสียงธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชฯ สามารถไปศึกษาได้ที่นิทรรศการ 100 สดุดีสังฆบิดรที่อาคารสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งเแต่เวลา 9.00 น. 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง