ถวายความอาลัยพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

สังคม
27 ต.ค. 56
14:41
153
Logo Thai PBS
ถวายความอาลัยพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 3 แล้ว สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร หลังจากเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาถึงที่วัดตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (27 ต.ค.) ก็มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ มาถวายความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังได้ถือโอกาสศึกษา และชื่นชมภารกิจในการเผยแผ่พระศาสนา ของเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ล่าสุดด้วย

เนื่องในวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้มีประชาชนเดินทางมาที่นี่มากเป็นพิเศษ จนถึงขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่ต่อแถวรอสักการะพระศพ ยาวออกไปจนถึงนอกบริเวณวัดตามแนวถนนดินสอ และหลายคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัด จึงได้ถือโอกาสนี้ในการเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร อย่างเช่นที่พิพิธภัณฑ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เพื่อทราบถึงแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมไปถึงภารกิจการงานด้านการสงเคราะห์ด้วย

นางอาร่าม สุนสี ชาวจังหวัดชัยภูมิ ตั้งใจเดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และใช้โอกาสนี้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร  ก่อนที่จะเดินทางกลับ โดยบอกว่ารู้สึกปลื้มใจ ที่ได้เข้ามาเรียนรู้ภารกิจของเจ้าอาวาสแต่ละองค์ ที่ได้มีคุณูปการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละสมัย นับว่าเป็นประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชฯทรงเป็นต้นแบบของผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
 

<"">
<"">

สำหรับพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติอดีตเจ้าอาวาส ที่ปกครองวัด และสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยปรับปรุงอาคารมานุษยนาควิทยาคาร ซึ่งเดิมเป็นอาคารเรียน เมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารฯ ในปี 2549 ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องจัดแสดง 6 ห้อง รวบรวมพระราชประวัติ พระประวัติ เครื่องใช้ พระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารฯ ตั้งแต่องค์ที่ 1-6 ซึ่งปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในการปกครองพระสงฆ์ด้านต่างๆมาจัดแสดงให้ประชาชนได้สืบค้น และเรียนรู้เป็นมรดกอันทรงคุณค่า

นอกจากนี้ ภายในอาคารยังได้นำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชฯขนาดใหญ่ มาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนเข้ามากราบสักการะ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกถึงองค์พระประมุขของคณะสงฆ์ไทย เพิ่มเติมจากบริเวณที่ประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ ที่ตำหนักเพ็ชร เพื่อบรรเทาความแออัดของประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ และในโอกาสนี้ทางวัดได้ขยายเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์ จากเดิมที่เปิดเพียงวันเสาร์และวันอาทิตย์ มาเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-17.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

และอีกหนึ่งภารกิจที่ได้เรียนรู้ก็คือ งานด้านสังคมสงเคราะห์ผ่านการดำเนินงาน ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทำงานในด้านการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา รวมไปถึงผู้ป่วยยากไร้ โดยในวันนี้ก็มีประชาชนจำนวนมาก ที่สนใจบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุน และอีกหนึ่งช่องทางก็คือการบริจาคเงิน เพื่อที่จะบูชาเข็มที่ระลึก 100 ปีพระชันษา เพื่อที่จะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือกิจการสังคมสงเคราะห์ดังกล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ