ประชาชนร่วมบำเพ็ญพระกุศลสัตตมวาร ครั้งที่ 2 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชนร่วมบำเพ็ญพระกุศลสัตตมวาร ครั้งที่ 2

สังคม
7 พ.ย. 56
14:37
33
Logo Thai PBS
ประชาชนร่วมบำเพ็ญพระกุศลสัตตมวาร ครั้งที่ 2

ประธานที่ประชุมสูงสุดพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ประเทศญี่ปุ่น ส่งสาส์นแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะที่คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้าสักการะพระศพอย่างต่อเนื่อง

ประชาชน และคณะบุคคลทั่วประเทศเดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง บริเวณตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพระพุทธศาสนา ตัวแทนคณะครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าตั้งใจพานักเรียนไปกราบสักการะพระศพ ด้วยเห็นว่า สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะความวิริยะอุตสาหะ ขณะที่ตัวแทนนักเรียนบอกว่าจะน้อมนำพระธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการรักษาศีล 5
 
ส่วนการบำเพ็ญพระกุศลสัตตมวาร ครั้งที่ 2 ซึ่งมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ในวันนี้มีคณะองคมนตรีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลพระศพ ทั้งในเวลา 10.00 น. และเวลา 19.00 น. ขณะที่นายเคียวเซ อินชินโจ ประธานที่ประชุมสูงสุดพุทธศาสนิกสัมพันธ์ และผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์เนบุตซูซุ ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งสาส์นแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยระบุว่า พระสงฆ์และชีกว่า 1,000 รูป ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมไว้อาลัย และสวดมนต์ถวายแด่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งหลังจากนี้ นายอินชินโจ พร้อมคณะจะเดินทางไปสักการะพระศพ ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง