สภาวิชาชีพสื่อมวลชนตั้งคณะอนุกรรมการสอบอีเมลสื่อรับสินบน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สภาวิชาชีพสื่อมวลชนตั้งคณะอนุกรรมการสอบอีเมลสื่อรับสินบน

สังคม
6 ก.ค. 54
00:57
1
Logo Thai PBS
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนตั้งคณะอนุกรรมการสอบอีเมลสื่อรับสินบน

สภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีมติตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีอีเมลที่ระบุว่าสื่อมวลชนเรียกรับเงินและผลประโยชน์จากพรรคเพื่อไทย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการนำเสนอข่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษขึ้นมา 2 ชุด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีการเผยแพร่ข้อความในอีเมลที่ระบุถึงการให้เงินและผลประโยชน์กับผู้สื่อมวลชน ทั้งสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เพื่อให้นำเสนอข่าวของพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีการระบุชื่อสื่อมวลชนจากหลายสำนัก เนื่องจากเป็นการกระทำผิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน ซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันสื่อมวลชนโดยรวม

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติตั้งขึ้น ประกอบด้วย กรรมการสภาวิชาชีพ และตัวแทนจากบุคคลภายนอก คือ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ และนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ส่วนคณะอนุกรรมการของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มี นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และนายสมชาย หอมลออ เป็นบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ โดยคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด จะรายงานผลการสอบสวนทั้งหมดให้ทราบภายใน 15 วัน และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ทางสภาวิชาชีพจะแจ้งไปยังองค์กรสมาชิกต้นสังกัด ให้ดำเนินการลงโทษสื่อมวลชนที่กระทำผิดต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง