รมว.วัฒนธรรม สั่งคุมเข้มร้านอินเตอร์เน็ตช่วงปิดเทอม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รมว.วัฒนธรรม สั่งคุมเข้มร้านอินเตอร์เน็ตช่วงปิดเทอม

สังคม
11 ต.ค. 53
10:14
197
Logo Thai PBS
รมว.วัฒนธรรม สั่งคุมเข้มร้านอินเตอร์เน็ตช่วงปิดเทอม

“นิพิฏฐ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ห่วงปัญหาเด็กติดเกมช่วงปิดภาคเรียน กำชับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุมเข้มตรวจร้านอินเตอร์เน็ต
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงมาตรการป้องกันปัญหาเด็กติดเกมในช่วงปิดภาคเรียน ว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจและดูแลร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต โดยให้ทุกร้านนำนโยบายร้านเกมสีขาวไปใช้ โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดอายุและเวลาของผู้ใช้บริการ โดย อายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ส่วนอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และในช่วงปิดเทอมนี้กระทรวงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตรา โดยเฉพาะเรื่องอายุของผู้ที่เข้าใช้บริการว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่ และใช้เวลาเล่นเท่าไหร่ รวมไปถึงประเภทของเกมอันตรายหรือไม่ และให้เข้มงวดเรื่องการจำหน่ายสิ่งอบายมุขทุกชนิดภายในร้าน อาทิ เหล้า บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะที่ผ่านมามีรายงานร้านเกมบางร้านปฏิบัติไม่เหมาะสม จำหน่ายสิ่งอบายมุขให้แก่เด็กที่มาใช้บริการ


แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-