มติบอร์ด ส.ส.ท.เห็นชอบรายชื่อ "รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท." | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติบอร์ด ส.ส.ท.เห็นชอบรายชื่อ "รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท."

สังคม
12 ก.พ. 59
20:21
390
Logo Thai PBS
มติบอร์ด ส.ส.ท.เห็นชอบรายชื่อ "รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท."
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบรายชื่อรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ทั้ง 3 ท่าน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559) นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้นำเสนอรายชื่อรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ต่อคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการนโยบายจึงมีมติเห็นชอบรายชื่อรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดังนี้

1.นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
2.นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
3.รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

 

อ่านประวัติ รอง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง