เลขาธิการฯ อาชีวศึกษายืนยันควบรวมอาชีวะไม่กระทบอิสระ-เอกภาพการบริหารงาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เลขาธิการฯ อาชีวศึกษายืนยันควบรวมอาชีวะไม่กระทบอิสระ-เอกภาพการบริหารงาน

สังคม
19 ก.พ. 59
15:11
169
Logo Thai PBS
เลขาธิการฯ อาชีวศึกษายืนยันควบรวมอาชีวะไม่กระทบอิสระ-เอกภาพการบริหารงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าการควบรวมอาชีวะของรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน ยังคงมีความเป็นอิสระและเอกภาพในการบริหารงานเช่นเดิม

วันนี้ (19 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา "การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน" เป็นครั้งแรกที่เชิญผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงาน หลังมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สิน งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งเป็นแผนระยะแรกที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยจะไม่ให้กระทบต่อการบริหารงานของแต่ละสถานศึกษา แต่ยังคงให้แต่ละสถาบันการศึกษามีความอิสระ ในส่วนของต่างจังหวัดจะให้มีคณะทำงานร่วม เพื่อดูแลบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่การดำเนินงานระยะต่อไปจะต้องมาร่วมจัดแผนการสอนร่วมกัน และใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันให้เกิดประโยชน์ โดยจะอบรมครู เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และทักษะต่างๆ

นอกจากนี้ จะต้องยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเอกชนให้ดีขึ้น เนื่องจากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ผ่านมา พบสถานศึกษาของเอกชนกว่า 100 แห่ง ยังไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่ของภาครัฐพบเพียงแห่งเดียว

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า แม้จะควบรวมอาชีวะเอกชนและภาครัฐเข้าด้วยกัน แต่การบริหารงานยังคงมีความเป็นอิสระและมีความเป็นเอกภาพเช่นเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง