กองทัพอากาศรับสมัคร "นักบินหญิง" ครั้งแรก คุณสมบัติต้องโสด-รูปร่างเหมาะเป็นทหาร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กองทัพอากาศรับสมัคร "นักบินหญิง" ครั้งแรก คุณสมบัติต้องโสด-รูปร่างเหมาะเป็นทหาร

สังคม
29 มี.ค. 59
16:45
18,359
Logo Thai PBS
กองทัพอากาศรับสมัคร "นักบินหญิง" ครั้งแรก คุณสมบัติต้องโสด-รูปร่างเหมาะเป็นทหาร
กองทัพอากาศประกาศรับสมัครบุคคลหญิงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร เหล่าทหารนักบิน จำนวน 5 อัตรา โดยระบุว่านับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กองทัพอากาศเปิดรับสมัครนักบินหญิง

วันนี้ (29 มี.ค.2559) พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศได้เปิดรับสมัครนักบินหญิงหรือ Female Pilots ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการรับสมัครผู้หญิงเป็นนักบิน

กองทัพอากาศได้เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่มีข้อความเชิญชวนว่า "ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการเป็นนักบินหญิงแห่งกองทัพอากาศ"

กองทัพอากาศระบุว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นนักบินหญิงมี 10 ข้อ ดังนี้
1.เป็นหญิงโสด ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายด้วยสัญชาติ
2.เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 28 ปี (เกิดปี พ.ศ.2531- พ.ศ.2541)
3.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.80
4.เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License: CPL)
5.เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ICAO English Language Proficiency Test) ไม่ต่ำกว่า Level 4
6.เป็นผู้ที่มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497และมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
7.เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
8.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
9.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
10.ไม่เป็นผู้มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ระหว่างวันที่ 18-24 เม.ย.2559 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๑ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ติดตามข่าวสารการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ http://person.rtaf.mi.th และ www.facebook.com/RtafRecruitment สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร. 0 2534 0036 และ 0 2534 0436 ในวันและเวลาราชการ

กองทัพอากาศระบุด้วยว่า การสอบคัดเลือกนี้ กองทัพอากาศดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ "ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่ กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.0 2534 0031

ข่าวที่เกี่ยวข้อง