มธ.เตรียมใช้ระบบ TU STAR รับตรงนักศึกษา เริ่ม มิ.ย.นี้

สังคม
1 เม.ย. 59
12:40
674
Logo Thai PBS
มธ.เตรียมใช้ระบบ TU STAR รับตรงนักศึกษา เริ่ม มิ.ย.นี้
มธ. เตรียมใช้ระบบทดสอบเพื่อรับตรงนักศึกษารูปแบบใหม่ โดยวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ และทักษะทางด้านวิชาการ กำหนดจัดสอบ 8 ครั้งต่อปี เริ่มครั้งแรกในเดือน มิ.ย.นี้

วันนี้ (1 เม.ย.2559) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำระบบ TU STAR เป็นข้อสอบแบบใหม่เพื่อคัดเลือกนักเรียนแบบรับตรง โดยข้อสอบจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ทักษาะความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา และความถนัดทางวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบทดสอบ TU STAR เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ามาศึกษา ทั้งหมด 14 คณะ 44 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดสอบ 8 ครั้ง ครั้งแรกจะเปิดรับสมัครในวันที่ 6 - 12 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ และจะจัดสอบในวันที่ 3 ก.ค. หลังจากนี้จะจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไปจนถึงเดือน ก.พ.ปี 2560

ทั้งนี้นักเรียนสามารถลงทะเบียนสอบได้ที่เว็บไซต์ www.TUSTAR.tu.ac.th ผลสอบทียูสตาร์ จะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลสอบที่ดีที่สุด มายื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะที่สนใจได้เพียงคณะเดียว ผ่านโครงการรับตรงปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง