ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: เปรียบเทียบ 2 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559

ภูมิภาค
5 เม.ย. 59
16:50
391
Logo Thai PBS
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: เปรียบเทียบ 2 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559
นับตั้งแต่ต้นปี 2559 เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักคือ การที่กลุ่มผู้ก่อเหตุบุกยึด รพ.เจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อใช้เป็นฐานโจมตีทหารพราน

ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) พบว่าจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในเดือน ม.ค.-ก.พ.ปี 2559 มีจำนวนมากกว่าปี 2558 ถึง 37 ครั้ง คือ จาก 77 ครั้ง เป็น 114 ครั้ง ไม่มีใครฟันธงได้ว่าเหตุความไม่สงบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติสุขรอบ 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ความเชื่อมโยงระหว่างความรุนแรงและการพูดคุยก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดู

ติดตามอินโฟกราฟิกอื่นๆ เพิ่มเติมที่ http://news.thaipbs.or.th/infographic

ข่าวที่เกี่ยวข้อง