เตือนผู้ปกครองระวังอันตรายในเด็กช่วงวันหยุดยาว

สังคม
11 เม.ย. 59
13:19
252
Logo Thai PBS
เตือนผู้ปกครองระวังอันตรายในเด็กช่วงวันหยุดยาว
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กเตือนผู้ปกครองระวังป้องกันเด็กจากจุดเสี่ยงเสียชีวิต เนื่องจากพบสถิติเด็กวัย 1-14 ปีเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมและช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ซึ่งในเดือนเมษายนเสียชีวิตมากถึง 350 คนโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก กล่าวว่า ในแต่ละปีพบสถิติเด็กอายุ 1-14 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆกว่า 2,500 - 3,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละ 250 คน แต่ในช่วงเดือนเมษายนจะพบเด็กเสียชีวิตเฉลี่ยมากกว่าทุกเดือนถึง 350 คนและพบว่าเสียชีวิตมากที่สุดในระหว่างวันที่ 12-23 เมษายน เฉลี่ย 140-170 คน

โดยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ร้อยละ 56 มาจากการจมน้ำในระแวกบ้านหรือชุมชน รองลงมาร้อยละ 25 จากอุบัติเหตุจราจรทั้ง รถยนต์ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ รวมถึงการขับขี่ซ้อนรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค, ร้อยละ 8 เสียชีวิตตกจากที่สูง ของชนกระแทก เช่น ปีนป่ายโครงสร้างหนักที่ไม่มีการติดตั้งและยึดเหนี่ยวที่มั่นคง เช่นแป้นบาส เสาประตูฟุตบอลและเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น,

ส่วนร้อยละ 7 เสียชีวิตจากความรุนแรง ทั้งการทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่นทำร้าย และร้อยละ 3 เสียชีวิตจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ารั่วจากเครื่องเล่นโฟมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นในช่วงปิดเทอมและช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวัง ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อความปลอดภัย

ขณะที่ชุมชน องค์กรท้องถิ่น โรงเรียน ควรให้ความสำคัญในการติดป้ายเตือนระวังในแหล่งน้ำ ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬาให้มีความปลอดภัยสม่ำเสมอและส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ รวมถึงทักษะความรู้ในการระมัดระวังจุดเสี่ยงต่างๆและควรจัดโซนนิ่งในการเล่นสงกรานต์สำหรับเด็กในชุมชนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง