จีนประกาศจะปล่อยน้ำจากเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง

ต่างประเทศ
12 เม.ย. 59
20:01
1,267
Logo Thai PBS
จีนประกาศจะปล่อยน้ำจากเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง
จีนยังคงปล่อยน้ำจากเขื่อนที่กั้นแม่น้ำโขงต่อเนื่องเพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

วันนี้ (12 เม.ย.2559) นายลู่ กัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เปิดเผยว่า จีนเปิดประตูระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงเพื่อปล่อยน้ำสู่แม่น้ำโขงมาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา และจะปล่อยน้ำต่อไปจนกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงกว่าระดับน้ำต่ำสุด โดยคำนึงถึงระดับปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจากการคำนวณปริมาณน้ำในเขื่อนจิ่งหงและความต้องการน้ำจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาจากเป็นประโยชน์ต่อกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนาม

ปรากฏการณ์เอล นิญโญ ทำให้สามเหลี่ยมแม่น้ำโขงเผชิญความแห้งแล้งและการรุกล้ำของน้ำเค็มรุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี และทำให้พืชผลการเกษตรในเวียดนามกว่า 1,400,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย ขณะที่ประชาชนเวียดนาม 1,800,000 คน ขาดแคลนน้ำ

แม้จีนและเวียดนามมีความขัดแย้งกันจากกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ แต่จีนยินยอมปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงตามที่เวียดนามร้องขอเพื่อบรรเทาภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง