เร่งสร้างบ้านพักให้ชาวเขาถูกไฟไหม้บ้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สังคม
24 เม.ย. 59
19:50
201
Logo Thai PBS
เร่งสร้างบ้านพักให้ชาวเขาถูกไฟไหม้บ้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเข้าปรับที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักให้กับชาวเขาเผาลาหู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เกือบทั้งหมู่บ้าน

กว่า 12 วันแล้วที่ชาวเขาเผาลาหู่ 240 คนใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ต้องไร้ที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุไฟไหม้เกือบทั้งหมู่บ้าน โดยผู้ประสบภัยบางส่วนอาศัยในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เนื่องจากเพิงพักชั่วคราวไม่เพียงพอ

แอจูคา จะหวะอี ชาวเขาเผ่าลาหู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เล่าว่า ที่พักชั่วคราวอยู่กันหลายครอบครัวและมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่สบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเอง

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดเหตุมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม มามอบให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหน่วยงานระดับท้องถิ่นก็เตรียมเข้าปรับพื้นที่เพื่อสร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย มียอดเงินบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยแล้วกว่า 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ผู้ประสบภัยจะได้เงินชดเชยค่าความเสียหายครอบครัวละ 33,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าเครื่องมือการทำเกษตร ส่วนการสร้างบ้านพักถาวรให้ผู้ประสบภัย อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ก่อนจะสร้างบ้านในพื้นที่เดิมของชาวบ้าน โดยจะให้ผู้ประสบภัยร่วมออกแบบบ้านอย่างมีส่วนร่วม.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง