ภาคเกษตร-ปศุสัตว์ค้านไทยเป็นสมาชิก TPP กระทบเกษตรกรรายย่อย-กลาง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ภาคเกษตร-ปศุสัตว์ค้านไทยเป็นสมาชิก TPP กระทบเกษตรกรรายย่อย-กลาง

สิ่งแวดล้อม
27 เม.ย. 59
11:30
239
Logo Thai PBS
ภาคเกษตร-ปศุสัตว์ค้านไทยเป็นสมาชิก TPP กระทบเกษตรกรรายย่อย-กลาง
ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ แสดงความไม่เห็นด้วยหากไทยจะเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิ (TPP) ชี้เกิดผลเสียต่อภาคเกษตรกรรม กระทบผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและกลางหายออกจากระบบ

วันนี้ (27 เม.ย.2559) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวระหว่างการสัมมนา "ความตกลง TPP กับอนาคตเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทย" ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันมีท่าทีจะดำเนินการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิ (TPP) เห็นได้จากการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงพานิชย์เร่งพิจารณาศึกษาข้อมูลและสรุปข้อคิดเห็นในการเข้าเป็นสมาชิกTPP ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ศึกษาวิเคราะห์ความตกลงดังกล่าวนี้ ในข้อที่ 18 ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เบื้องต้นพบว่าหากประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกTPP จะต้องให้การรับรองหรือเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสารระหว่างประเทศอีก 9 ฉบับ ในจำนวนนี้มี 2 ฉบับ คือ อนุสัญญายูพอฟ 1991 และสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเกษตรกร ภาคเกษตรกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ความั่นคงทางอาหาร ประชาชน และอธิปไตยของประเทศ

ด้านนายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม อุปนายกสมาคมสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ไม่ยอมรับความตกลงดังกล่าว โดยเชื่อว่าหากไทยเข้าเป็นสมาชิกจะเสียเปรียบสหรัฐฯ และส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและกลางหายออกจากระบบ สอดคล้องกับความเห็นของนายสิทธิพร บุรณนัฏ เลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย ที่เรียกร้องให้รัฐบาลนำผลกระทบจากการทำ FTA ไทย-ออสเตรเลีย มาเป็นกรณีศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง