UN คาดทั่วโลกเผชิญวิกฤตสภาพอากาศเลวร้ายต่อเนื่อง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

UN คาดทั่วโลกเผชิญวิกฤตสภาพอากาศเลวร้ายต่อเนื่อง

ภัยพิบัติ
28 เม.ย. 59
20:32
347
Logo Thai PBS
UN คาดทั่วโลกเผชิญวิกฤตสภาพอากาศเลวร้ายต่อเนื่อง
องค์การสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ เนื่องจากเกรงว่าปรากฏการณ์ลานีญาที่กำลังจะมาถึง อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงยิ่งขึ้น

องค์การสหประชาชาติประกาศว่าประชาชนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยตรงประมาณ 60 ล้านคน และกำลังต้องการความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ขณะที่บางพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก

สำหรับผลกระทบเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ โดยเฉพาะใน 13 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย อเมริกากลาง อเมริกาใต้และแปซิฟิก นำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนอาหารและการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย 126,000 ล้านบาท เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แต่ปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับมีเพียงประมาณ 49,000 ล้านบาทเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พร้อมทั้งประกาศเตือนให้ทั่วโลกเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ลานีญาที่กำลังจะมาถึงช่วงปลายปีนี้ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้อุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกเย็นลงผิดปกติ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ที่หลายประเทศกำลังเผชิญเลวร้ายลงยิ่งขึ้น

ขณะที่รัฐบาลอินเดียออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมาธิการน้ำส่วนกลางและคณะกรรมการน้ำใต้ดินส่วนกลางลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมทั้งเสนอมาตรการเพื่อป้องกันและวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว

ทั้งนี้ ความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากหลายพื้นที่ในอินเดียกำลังเผชิญกับภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี ซึ่งส่งผลให้ประชาชนประมาณ 330 ล้านคนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างหนัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง