เปิดแผนจัดหาเรือดำน้ำจีนเสริมเขี้ยวเล็บทัพเรือไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดแผนจัดหาเรือดำน้ำจีนเสริมเขี้ยวเล็บทัพเรือไทย

การเมือง
2 ก.ค. 59
19:31
2,770
Logo Thai PBS
เปิดแผนจัดหาเรือดำน้ำจีนเสริมเขี้ยวเล็บทัพเรือไทย
เรือดำน้ำ "ชั้นหยวน" จากจีน อาจเข้ามาเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ให้กองทัพเรือไทยเป็นลำแรกในรอบกว่า 60 ปี หลังจากแผนการจัดซื้อเรือดำน้ำ 1 ลำ มูลค่า 12,000 ล้านบาท ได้รับการบรรจุในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

โครงการจัดหาเรือดำน้ำเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือมาตลอด 10 ปีนี้ แต่ต้องสะดุดทุกครั้ง ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและการตอบคำถามสังคมถึงเหตุผลความจำเป็น โดยเริ่มผลักดันอย่างจริงจังในปี 2551 เพื่อของบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่ 2 ลำ วงเงิน 48,000 ล้านบาท แต่ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากงบประมาณสูงเกินไป ต่อมาปี 2553 กองทัพเรือได้เริ่มพิจารณาโครงการจัดหาเรือดำน้ำมือสองจากเยอรมัน 6 ลำ มูลค่า 7,600 ล้านบาท ซึ่งเยอรมันจะขายให้ไทยด้วยเงื่อนไขพิเศษ ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและซ่อมบำรุง แต่ก็ยังไม่ผ่านการเห็นชอบ

กองทัพเรือจึงตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อจัดหาเรือดำน้ำขึ้่นอีกครั้ง โดยให้บุคคลากรของกองเรือดำน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยจัดตั้งใหม่ รองรับการเข้าประจำการของเรือดำน้ำและศึกษาองค์ความรู้ในมิติของเรือดำน้ำโดยตรง ได้มีส่วนศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล จนได้ข้อสรุปจัดหาเรือดำน้ำ "ชั้นหยวน" จากจีนในปี 2558 แต่เนื่องจากเป็นการขออนุมัติงบประมาณจัดหาถึง 3 ลำ มูลค่า 36,000 ล้านบาท จึงถูกชะลอโครงการในขั้นตอนกระทรวงกลาโหมอีกครั้ง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กองทัพเรือจึงปรับการขออนุมัติโครงการจัดหาเรือดำน้ำมาเป็น 1 ลำ และทำให้โอกาสที่กองทัพเรือจะมีเรือดำน้ำชั้นหยวนลำแรกเข้าใกล้ความจริงมากที่สุด

สอดคล้องกับท่าทีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ขอให้สังคมเข้าใจความจำเป็นของกองทัพเรือ ในการมีเรือดำน้ำเข้าประจำการ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งก่อนหน้านี้แม้ พล.อ.ประวิตร จะเห็นด้วยในหลักการ แต่ก็ขอให้กองทัพเรือไปศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้กับประชาชน

กองทัพเรือมีความต้องการจัดหาเรือดำน้ำชั้นหยวนแบบเอส 26 ที จำนวน 3 ลำ ระวางขับน้ำ 2,600 ตัน โดยคาดว่าจะทยอยขออนุมัติงบประมาณจัดหารวม 12 ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านล้วนจัดหาเรือดำน้ำเข้าประจำการกันแล้ว

ทั้งนี้ ความพิเศษของเรือดำน้ำชั้นหยวน คือระบบเอพีไอ (AIP) ที่จีนพัฒนาขึ้นเพื่อให้เรือดำน้ำชั้นหยวนสามารถปฏิบัติงานใต้ทะเลลึกติดต่อกันได้นาน 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรือดำน้ำสมัยใหม่ กองทัพเรือเคยมีเรือดำน้ำชุดมัจฉานุรวม 4 ลำ จัดซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้าประจำการเมื่อปี 2481 ก่อนปลดประจำการ เหลือเพียงประวัติศาสตร์ให้รำลึกถึงความกล้าหาญและยากลำบากของลูกเรือดำน้ำไทย ทั้งการฝึกและเดินทางจากเมืองโกเบ ของญี่ปุ่นมายังฐานทัพเรือสัตหีบ แต่ก็รับใช้กองทัพเรือได้เพียง 12 ปี เพราะปัจจัยจากสถานการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ปัจจุบันบุคลากรของกองทัพเรือได้เพียงฝึกร่วมกับเรือดำน้่ำของมิตรประเทศและฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำระหว่างที่ไทยยังไม่มีเขี้่ยวเล็บใต้ทะเล หากมีเรือดำน้ำเข้าประจำการก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกองทัพเรือ ท่ามกลางแนวโน้มการแย่งชิงผลประโยชน์ทางทะเลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง