คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ

การเมือง
5 ก.ค. 59
20:42
191
Logo Thai PBS
คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ

วันนี้ (5 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 150 ง ลง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 เรื่อง แก้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ หนุนจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง