ภาคเอกชนหวังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศพัฒนา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ภาคเอกชนหวังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศพัฒนา

เศรษฐกิจ
23 ก.ค. 59
19:32
304
Logo Thai PBS
ภาคเอกชนหวังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศพัฒนา

1 ตุลาคมนี้ ประเทศไทยจะเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ หรือ ฉบับที่ 12 แผนฉบับนี้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้หลุดพ้นจากประเทศมีรายได้ปานกลาง ขณะที่นักธุรกิจภาคเอกชน เสนอให้รัฐบาลเร่งปฎิรูปด้านการศึกษา รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และหวังว่าอีก 15-20 ปี ไทยจะขึ้นเป็นประเทศพัฒนา

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง