สัตวแพทยสภาไม่รับรองปริญญาสัตวแพทย์ ม.เวสเทิร์น ให้เร่งปรับปรุงใหม่ใน 180 วัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สัตวแพทยสภาไม่รับรองปริญญาสัตวแพทย์ ม.เวสเทิร์น ให้เร่งปรับปรุงใหม่ใน 180 วัน

สังคม
17 ส.ค. 59
21:21
2,186
Logo Thai PBS
สัตวแพทยสภาไม่รับรองปริญญาสัตวแพทย์ ม.เวสเทิร์น ให้เร่งปรับปรุงใหม่ใน 180 วัน
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา มีมติไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใน 180 วัน นับจากวันที่สัตวแพทยสภามีมติไม่รับรอง

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 24/ 2559 เรื่องการไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีเนื้อหาการลงมติของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2559 ซึ่งไม่รับรองในวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตร 5 ปี คือปี 2555-2559 ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปี 2555 ลงนามโด รศ.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร นายกสัตวแพทยสภา

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใน 180 วัน นับจากวันที่สัตวแพทยสภามีมติไม่รับรอง จากนั้นจึงจะเสนอให้สัตวแพทยสภาพิจารณารับรองใหม่ได้ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาปี 2552

นิสิตคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นรุ่นที่ 2 ที่มีการเปิดรับสมัคร เนื่องจากนิสิตรุ่นแรกเปิดสอนในปี 2552 จำนวน 60 คน คือปี 2552-2556 โดยมี รศ.น.สพ.ไพบูลย์ ยุติศรี เป็นคณบดีคนแรกจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2559 สัตวแพทยสภาได้รับรองปริญญาในวิชาชีพสัตวแพทย์ 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และรับรองในปริญญาแบบมีเงื่อนไข 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น มีโรงพยาบาลสัตว์ อาจารย์ผู้สอน 1 คนต่อนิสิตหรือนักศึกษา 8 คนและมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง