รณรงค์ชาวเกาะสมุยลดขยะใหม่ หลัง 2.5 แสนตันยังแก้ไม่จบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รณรงค์ชาวเกาะสมุยลดขยะใหม่ หลัง 2.5 แสนตันยังแก้ไม่จบ

ภูมิภาค
30 ส.ค. 59
20:03
319
Logo Thai PBS
รณรงค์ชาวเกาะสมุยลดขยะใหม่ หลัง 2.5 แสนตันยังแก้ไม่จบ
เทศบาลนครเกาะสมุยรณรงค์ชาวเกาะสมุยลดการทิ้งขยะและช่วยกันแยกขยะ แก้ปัญหาขยะล้นเกาะหลังปัญหาขยะเก่าที่ตกค้างบนเกาะสมุยกว่า 250,000 ตันยังไม่ได้รับการแก้ไข

ท่าเรือเก่า บริเวณ หมู่4 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ถูกระบุว่า อาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นท่าเรือ สำหรับขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ตกค้างบนเกาะสมุยกว่า 250,000 ตัน ไปกำจัดบนฝั่ง หลังทางเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล จนมีมติ 172 ต่อ 0 เสียง เลือกแนวทางการจ้างเอกชนขนขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดพื้นที่อื่นนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

จากสำรวจเส้นทางรอบเกาะสมุย ตลอด 2 ข้างจะพบกองขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งกองไว้ เพื่อรอให้ทางเทศบาลมาจัดเก็บนำไปฝั่งกลบยังบริเวณโรงเตาเผาขยะมูลฝอยของทางเทศบาลนครเกาะสมุย เนื้อที่ 42 ไร่ หลังเตาเผาขยะไม่สามารถใช้งานได้มานานกว่า 8 ปี ด้านชาวบ้านที่อยู่รอบโรงเตาเผาขยะ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขยะที่ตกค้างเนื่องจากขณะนี้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ทีมข่าวไทยพีบีเอส เฝ้าสังเกตรถบรรทุกขยะของเอกชนคันหนึ่ง ที่นำขยะมาทิ้งยังบ่อฝั่งกลบขยะของเอกชน ใน ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน ซึ่งเป็น 1 ใน 2 จุดที่คาดว่าจะเป็นสถานที่ที่นำขยะจากเกาะสมุยมาฝั่งกลบบนฝั่ง พบว่า ภายในมีคนงานกำลังทำการฝั่งกลบขยะโดยมีรถของเอกชนต่าง ๆ นำขยะมาทิ้งยังสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ถ้ามีการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะสมุย ด้วยวิธีการขนขยะมูลฝอยมากำจัดพื้นที่อื่นนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ทางเอกชนผู้รับผิดชอบจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ป้ายให้มีการคัดแยกขยะ และลดจำนวนขยะ ถูกนำมาติดตั้งตามจุดต่างๆรอบเกาะสมุย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่กำลังล้นเกาะ โดยเฉพาะขยะจากบ้านเรือนที่มีร้อยละ 30 และขยะจากภาคการท่องเที่ยวที่มีร้อยละ 70 เพื่อช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวบนเกาะสมุย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง