แนวปฏิบัติการออกอากาศของสื่อโทรทัศน์-ออนไลน์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แนวปฏิบัติการออกอากาศของสื่อโทรทัศน์-ออนไลน์

สังคม
14 ต.ค. 59
22:15
10,245
Logo Thai PBS
แนวปฏิบัติการออกอากาศของสื่อโทรทัศน์-ออนไลน์
การออกอากาศภาพข่าวและเนื้อหารายการต่างๆจะใช้แนวปฏิบัติร่วมกัน ตามข้อตกลงของสมาชิกสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งชาติ (ทรท.) และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความเหมาะสม

การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์จะปรับเข้าสู่รายปกติได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจาก ทรท. และหากช่วงเวลาใดมีรายการพิเศษจากรัฐบาล หรืองานพระราชพิธี จะต้องถ่ายทอดสดในช่วงระยะเวลาที่ ทรท.กำหนด พร้อมกับควบคุมโทนสีของภาพที่ออกอากาศ โดยให้ยึดมาตรฐานสีหน้าจอของสถานีโทรทัศน์ NBT ซึ่งการเปลี่ยนผังรายการจะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลและสำนักพระราชวังที่ประสานข้อมูลร่วมกัน โดยการออกอากาศช่วงนี้ ขอความร่วมมือเน้นรายการเฉลิมพระเกียรติ, สารคดีและพระราชกรณียกิจ

ขณะที่สำนักงาน กสทช.กำหนดแนวปฏิบัติการออกอากาศในช่วงระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 13 ต.ค.2559 เป็นต้นไป ซึ่งคลอบคลุมถึงกลุ่มทีวีดาวเทียม, เคเบิ้ลทีวีและสถานีวิทยุชุมชนต่างๆใน 7 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่

- การนำเสนอรายการและการโฆษณาของสถานี จะต้องไม่แสดงความบันเทิงใจ การเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสมภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย

- ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ และบุคคลผู้ร่วมรายการแต่ละสถานี จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม ใช้โทนสีขาว ดำ ห้ามมีลวดลายและใช้โทนสีดำมากกว่าสีขาว ส่วนการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง กริยาและการแสดงออกต้องสำรวมและเหมาะสม

- การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสวรรคต หรืออันสืบเนื่องจากการสวรรคต จะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น โดยจะต้องไม่มีการขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์แต่อย่างใด

- ภาพและสีที่ใช้ออกอากาศรายการของสถานี ให้ปรับระดับของสีให้เหมาะสมต่อการร่วมถวายความอาลัย

- การนำรายการจากต่างประเทศมาออกอากาศ จะต้องตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไปตามข้อ 1-4

- จะต้องเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทันที เมื่อมีการถ่ายทอดรายการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี

- ต้องตรวจสอบรายการทุกรายการที่ออกอากาศให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลา 30 วัน

ส่วนแนวทางการดูแลสื่อออนไลน์และผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านยูทูป เฟซบุ๊กไลฟ์ และออนไลน์ทีวี ทางสำนักงาน กสทช.ส่งหนังสือแจ้งขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด

การให้เชื่อมสัญญาณภาพและเสียงจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่วงที่ถ่ายทอดพระราชพิธี พร้อมตรวจสอบเนื้อหาและมีหน้าที่ระงับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ปรากฎทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง หากไม่พบว่ามีการระงับ ยับยั้งข้อความไม่เหมาะสม สำนักงาน กสทช.ถือเป็นความผิดร้ายแรงและดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง