คริสตชนทั่วประเทศร่วมพิธีบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก” | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คริสตชนทั่วประเทศร่วมพิธีบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก”

Logo Thai PBS
คริสตชนทั่วประเทศร่วมพิธีบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก”
คริสตชนทั่วประเทศร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะทรงเป็นพระผู้ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนา

วันนี้ (15 ต.ค. 2559) บทเทศน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่มีต่อปวงชนชาวไทย และคำสัญญาที่จะสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา เป็นข้อคิดจากพระวาจา พระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู มอบให้กับครูคำสอนกว่า 400 คน ที่มาร่วมชุมนุมในโบสถ์อัสสัมชัญบางรัก

การมาร่วมใจในข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมิสซาขอบพระคุณ ในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ พระคาร์ดินัลยังเชิญชวนคริสตชนให้ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และยังร่วมภาวนาให้ประชาชนชาวไทยเข้มแข็งขึ้น

วัดคาทอลิกทั่วประเทศ เตรียมจัดภาวนาเป็นพิเศษในบทภาวนาเพื่อมวลชนทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มนับจากนี้ รวมถึงสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ยังเตรียมประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 2559 เวลา 08.30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง