แรงบันดาลใจจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แรงบันดาลใจจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน

Logo Thai PBS
แรงบันดาลใจจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่เป็นเพียงแต่เป็นพระกษัตริย์ด้านการปกครองและนักพัฒนาประเทศ แต่ยังมีความเป็นเลิศทางด้านงานศิลปะ ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินไทยจำนวนมาก

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนังสือพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 เป็นความภาคภูมิใจของนายเฉลิมชัย เนื่องจากภาพประกอบส่วนหนึ่งในหนังสือเป็นฝีมือการวาดของเขา และเป็นแรงผลักดันให้มีการก่อสร้างวัดร่องขุ่น หรือวัดขาวใน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

นายเฉลิมชัย เปิดเผยว่า หนังสือพระมหาชนกได้รวบรวมงานจิตรกรรมที่เรียกว่างานศิลปะประจำรัชกาลที่ 9 จากศิลปินทั้งหมด 8 คน โดยนายเฉลิมชัยได้ทำตอนตอนที่พระมหาชนกออกเรือแล้วเรือแตก ว่ายน้ำ 7 วัน 7 คืน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของพระมหาชนก สร้างความภูมิใจและยังจดจำได้เสมอ

การที่นายเฉลิมชัย มีโอกาสถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้เห็นพระองค์ตรวจงานที่มีจำนวนมากอย่างละเอียด เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทกับทุกอย่าง จึงเป็นที่มาทำให้นายเฉลิมชัย ถวายชีวิตเพื่อสร้างงานศิลปะสมัยใหม่ประจำรัชกาลที่ 9 ให้ยิ่งใหญ่ เพื่อตอบแทนบุญคุณของพระองค์

ส่วนหนึ่งของงานชิ้นสำคัญคือ การสร้างวัดร่องขุ่นและการออกแบบเหรียญที่ระลึกและนำผลงานด้านศิลปะที่เกี่ยวกับพระองค์มาจัดแสดงที่หอศิลป์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ