“จะดูแลช้างของพระองค์ให้ดีที่สุด” คำมั่นจากสัตวแพทย์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“จะดูแลช้างของพระองค์ให้ดีที่สุด” คำมั่นจากสัตวแพทย์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ไลฟ์สไตล์
19 ต.ค. 59
07:15
2,124
Logo Thai PBS
“จะดูแลช้างของพระองค์ให้ดีที่สุด” คำมั่นจากสัตวแพทย์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
นายสัตวแพทย์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง เคยถวายงานดูแลช้างส่วนพระองค์ให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำความเสียเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตมาแปรเป็นพลัง ดูแลช้างของพระองค์ท่านต่อไปให้ดีที่สุด

วันนี้ (19 ต.ค. 2559) นายสัตวแพทย์สิทธิเดช มหาสาวังกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้การดูแลองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จ.ลำปาง กล่าวว่า มีโอกาสถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี 2547 และปี 2549 ในการดูแลพระเศวตอุลยเดชพาหน ช้างคู่พระบารมี ที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

 

นายสัตวแพทย์สิทธิเดช กล่าวต่ออีกว่า เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาดูพระเศวต ได้มีโอกาสถวายรายงานใกล้ชิดเกี่ยวกับสุขภาพพระเศวต พร้อมมอบพานใส่กล้วยและอ้อยให้ทรงป้อนให้พระเศวต โดยทรงซักถามข้อมูลต่างๆ ใช้เวลานานถึง 45 นาที เป็นความประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

“จะปฏิบัติตามคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดูแลช้างของพระองค์ให้ดีที่สุด ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ทำหน้าที่ดูแลช้างส่วนพระองค์ 10 ช้าง อยู่ที่จังหวัดลำปาง 6 ช้าง และจังหวัดสกลนครอีก 4 ช้าง” ผอ.สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ระบุ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง