นักวิจัยเสนอรัฐบาลเปิดให้ชาวนาร่วมกำหนดราคาข้าว แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำระยะยาว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นักวิจัยเสนอรัฐบาลเปิดให้ชาวนาร่วมกำหนดราคาข้าว แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำระยะยาว

สิ่งแวดล้อม
6 พ.ย. 59
20:50
1,049
Logo Thai PBS
นักวิจัยเสนอรัฐบาลเปิดให้ชาวนาร่วมกำหนดราคาข้าว แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำระยะยาว
นักวิชาการ สกว. เสนอรัฐบาล เปิดให้ชาวนามีส่วนร่วมกำหนดราคาข้าว และพลิกวิกฤตเป็นโอกาส มอบองค์ความรู้ให้ชาวนาขายข้าวได้เองในระยะยาว

วันนี้ (6 พ.ย. 2559) นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า โครงสร้างปัญหาเรื่องราคาข้าว เกิดจากต้นทุนการทำนาของไทยสูงกว่าประเทศในอาเซียน นอกจากนี้นโยบายประชารัฐเอื้อต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์มากกว่าเกษตรกรรายย่อย ทำให้ชาวนาอยู่อย่างลำบาก ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ชาวบ้านลดพื้นที่ทำนา แล้วไปปลูกพืชอาหารสัตว์แทนอาจไม่ใช่ทางออกการแก้ปัญหา เพราะพืชอาหารสัตว์ก็มีราคาตกต่ำเช่นกัน

ด้าน รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาราคาข้าวในตลาดโลกลดลงร้อยละ 2 ต่อปี โดยเฉพาะในกลุ่มข้าวคุณภาพดี ส่วนข้าวคุณภาพต่ำราคาต่ำอยู่แล้ว ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ส่วนต่างของราคาข้าวมีมากขึ้น มาจากหลายปัจจัย เช่น โรงสีขนาดเล็กและขนาดกลางหายไปจากช่วงจำนำข้าว สต็อกข้าวเหลือกดราคาข้าวแม้จะเป็นข้าวคุณภาพต่ำ ข้าวในตลาดโลกล้นตลาด ชาวนามีหนี้สินกับโรงสี ความชื้น ฯลฯ

“ควรเปิดโอกาสให้ชาวนามีส่วนร่วมกำหนดราคาข้าว หรือทำอย่างไรให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้เองในระยะยาว ด้วยการสนับสนุนด้านโรงสี การขนส่ง เป็นต้น” รอง ผอ.ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. ระบุ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง