สธ.กำชับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สธ.กำชับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

สังคม
9 ธ.ค. 59
14:56
165
Logo Thai PBS
สธ.กำชับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมรัฐ เอกชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช กำชับจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ เน้นดูแลกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันนี้(9 ธันวาคม 2559) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบน้ำท่วมที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เขาพังไกรและมาบยอด อ.หัวไทร มอบยาชุดช่วยน้ำท่วม 77,000 ชุด ยาทาน้ำกัดเท้า 2,400 หลอด เวชภัณฑ์ที่จำเป็น 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล บอกว่า เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละทำงานดูแลช่วยเหลือประชาชนในภาวะยากลำบาก ขอชื่นชมการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อย่างดีที่สุด

 


ทั้งนี้ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วางแผนการจัดบริการในพื้นที่น้ำท่วมให้ครอบคลุม ในพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงบริการลำบาก ให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ เน้นดูแลกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและหน่วยงานในท้องถิ่น
สำหรับในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

จากการสำรวจมีหน่วยบริการในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วมได้รับความเสียหาย 21 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เสียหายเล็กน้อย อาทิ หลังคารั่ว ประตู เตียง ตู้เสียหาย ทั้งนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 53 ทีมให้บริการครอบ คลุมทุกพื้นที่ ในบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงได้จัดเรือท้องแบนออกให้บริการประชาชนถึงบ้าน ทั้งตรวจรักษา ให้คำปรึกษา ควบคุมป้องกันโรค รวมทั้งปรับปรุงสุขาภิบาลหลังน้ำลด

โดยได้สำรวจ จัดทำทะเบียน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ติดต่อสอบถามอาการทุกวัน ในกรณีมีโรคแทรกซ้อนได้ส่งทีมสหวิชาชีพช่วยเหลือถึงบ้าน โรคที่พบจากการออกหน่วยบริการส่วนใหญ่ คือโรคน้ำกัดเท้าพบผู้ป่วยเกือบ 3,000 คน ไข้หวัด 500 กว่าคน ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เกือบ 700 คน ซึ่งประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง


นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคภัยที่มากับน้ำท่วม เช่น การจมน้ำ ซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมากถึง 8 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีและผู้สูงอายุ ขอให้เตรียมแผนป้องกันควบคุมโรคหลังน้ำลด ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยส่วนกลางจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อประเมิน เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมปรับปรุง ซ่อมบำรุง จัดหาทดแทน ให้พร้อมสำหรับบริการประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง