พล.อ.ฉัตรชัย ยอมรับลดพื้นที่ทำนาไม่ได้ผล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พล.อ.ฉัตรชัย ยอมรับลดพื้นที่ทำนาไม่ได้ผล

สิ่งแวดล้อม
13 ธ.ค. 59
12:29
247
Logo Thai PBS
 พล.อ.ฉัตรชัย ยอมรับลดพื้นที่ทำนาไม่ได้ผล
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเดินหน้าสร้างความเข้าใจให้เกษตรกร ลดพื้นที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ด้านสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เสนอรัฐบาล เร่งประชาสัมพันธ์ หลังชาวนาไม่สนใจเพราะขาดข้อมูล

ในการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559 เรื่องการลดพื้นที่ทำนา ผลกระทบและทางออก ซึ่งจัดโดย 12 องค์กร เช่น กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมชาวนาข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลดพื้นที่ทำนา

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่า ยังไม่ประสบความสำเร็จในการลดพื้นที่ปลูก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการช่วยชาวนา ทั้งการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต โครงการสินเชื่อชะลอการขาย โดยการจำนำยุ้งฉาง ทำให้เกษตรกรกลับไปปลูกข้าวเหมือนเดิม แต่กระทรวงเกษตรฯจะเร่งชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรเข้าใจความจำเป็นในการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

ปัจจุบันไทยมีผลผลิตข้าวจำนวนมาก มีพื้นที่ปลูกกว่า 54 ล้านไร่ ผลผลิตมากกว่า 20 ล้านตันต่อปี แต่ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มราคาที่ลดลง เบื้องต้นรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อลดการปลูกข้าวนาปรังรอบ 2-3 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 40 จังหวัด มีพื้นที่เป้าหมาย 570,000 ไร่ โดยให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ปลูกถั่ว ปอเทือง รวมทั้ง เลี้ยงสัตว์


นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย ระบุว่า เห็นด้วยกับนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณข้าวที่เกินความต้องการ แต่รัฐบาลควรให้ข้อมูลเกษตรกรให้ครบถ้วน และหาตลาดรองรับเมื่อปลูกพืชทดแทนชนิดอื่น ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวลงได้

ด้านนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การปลูกข้าวเป็นวิถีชีวิตคนไทย ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ และเป็นพืชที่ใช้น้ำมาก หากไม่มีการพักการปลูกหรือสลับกับการปลูกพืชชนิดอื่น จะทำให้พื้นที่เสื่อมโทรม

การลดพื้นที่ปลูกข้าวเป็นทางออกหนึ่ง ในการแก้ปัญหาลดปริมาณข้าว และชาวนายังคงมีรายได้ต่อเนื่อง แต่หน่วยงานราชการสถาบันการศึกษา จะต้องเข้าไปให้ความรู้เกษตรกร และหาตลาดให้ รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้นวัตกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง