กกต.แถลงผลงานรอบ 3 ปี ชูผลงานจัดประชามติ 7 สิงหา โปร่งใส | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.แถลงผลงานรอบ 3 ปี ชูผลงานจัดประชามติ 7 สิงหา โปร่งใส

การเมือง
20 ธ.ค. 59
11:58
120
Logo Thai PBS
กกต.แถลงผลงานรอบ 3 ปี ชูผลงานจัดประชามติ 7 สิงหา โปร่งใส
กกต.แถลงผลงานเนื่องในครบรอบ 3 ปี ในการจัดการเลือกตั้งภายใต้วิสัยทัศน์ สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมตั้งเป้าดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2560 สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วันนี้ (20 ธ.ค.2559) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 3 คน คือ นายบุญส่ง น้อยโสภณ นายประวิช รัตนเพียร รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ร่วมแถลงผลงานครบรอบ 3 ปีตั้งแต่การเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่ 13 ธันวาคมปี 2556 พร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและภาคภูมิ สู่ปีที่ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2560

นายศุภชัย แถลงว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน กกต.ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และยืนยันได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดเตรียมการเลือกตั้งที่จัดหาเทคโลโนยีมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดได้จัดทำเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับส่งไปยังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พ.ร.ป.พรรคการเมือง กกต.การได้มาซึ่ง ส.ส.และ ส.ว. และยังดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ส่วนการดำเนินงานในปี 2560 กกต.เตรียมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามโรดแมปของรัฐบาล ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตาม 5 ยุทธศาสตร์ คือ สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง พัฒนาศักยภาพนักจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ จัดตั้งหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกประชาชน และสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีในศาล เพื่อมุ่งจัดการเลือกตั้ง จัดโครงสร้าง ส.ส. และ ส.ว.ให้รองรับการเลือกตั้ง

ด้านนายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ระบุว่า การดำเนินการที่ผ่านมาแม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่สามารถผ่านมาได้ทั้งเรื่องอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการข่าวที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคดีกว่าร้อยละ 80-90 สำนวนคดีการพิจารณาของ กกต.ต้องถูกยกหรือจำหน่ายคดีในการพิจารณาเบื้องต้น และมีเพียงร้อยละ 10-20 เท่านั้นที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล และในปี 2559 ได้ปรับปรุงการทำงานเชิงรุก ผลักดันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ การพัฒนาบุคลากรด้านสืบสวน การทำกฎหมายคุ้มครองพยานคดีเลือกตั้ง

นายประวิช รัตนเพียร เชื่อว่างานด้านการสอบสวนจากนี้จะมีความเป็นธรรม ทันเหตุการณ์ และถึงแม้จะไม่มีการเลือกตั้งมา 3 ปี แต่ กกต.ก็ทุ่มเทหาคำตอบให้สังคมเสมอมา รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สร้างเครือข่ายในส่วนประชาชนเพื่อพร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามโรดแมป ทั้งนี้เมื่อประเทศเข้าสู่การทำประชามติวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการสะท้อนประชาชนได้อย่างดีว่า ทุกคนมีความตื่นตัวในเรื่องการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ กกต.ได้ทำหน้าที่รณรงค์จากจิตอาสาต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประชาธิปไตย

ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เปิดเผยว่า 3 ปีที่ กกต.ได้ทำงานร่วมกันอย่างหนักหน่วง การดำเนินงานทุกเรื่องคือการปรึกษาหารือในที่ประชุม ซึ่งส่วนตัวไม่เคยคิดว่า กกต.มีการทำงานแบบด้านเดียว แต่มองว่ามีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีเอกภาพมากกว่า โดยตลอดที่ผ่านมา กกต.สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าประสบความสำเร็จตามแนวทางที่วางไว้ ทั้ง 4 เรื่องสำคัญ พิสูจน์ความเป็นองค์กรอิสระที่แท้จริงภายใต้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญกำหนด โดยไม่เอนเอียงต่อพรรคการเมือง

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตระยะสั้นที่ กกต.ดำเนินการ คือ ภารกิจดำเนินการเลือกตั้งปลายปี 2560 โดยยึดหลัก 3 แนวทาง คือ ทุกเสียงมีสิทธิ์ สุจริตเที่ยงธรรม นำประชาธิปไตยคุณภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง