คสช.ประกาศใช้มาตรา 44 เพิ่มอีก 3 ฉบับ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คสช.ประกาศใช้มาตรา 44 เพิ่มอีก 3 ฉบับ

การเมือง
20 ธ.ค. 59
20:20
835
Logo Thai PBS
คสช.ประกาศใช้มาตรา 44 เพิ่มอีก 3 ฉบับ
หัวหน้า คสช. เรียกประชุม คสช. เพื่อรับทราบกรณีออกประกาศคำสั่ง รวม 3 ฉบับ คือ เรื่องมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เรื่องระงับการคัดเลือกและสรรหา กรรมการ กสทช. และเรื่องขายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันนี้ (20 ธ.ค.2559) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าได้พิจารณารับทราบคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว รวม 3 เรื่อง คือ คำสั่งแก้ไขคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 17/2558 เรื่องการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่อีก 2 แห่งใน จ.นครพนม และ จ.กาญจนบุรี

นอกจากนี้ ยังรับทราบเรื่องระงับการคัดเลือกบุคคลและสรรหา เพื่อเสนอเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยให้เหตุผลว่า กรรมการที่คงเหลือ 9 คน ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ส่วนเรื่องมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น ให้ขยายแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ปี 2555 ต่อไปอีก 5 ปี

ขณะที่กิจการโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล) ที่ประสบปัญหา เห็นควรให้ขยายเวลาชำระค่างวด หรือการผ่อนผันชำระค่าดอกเบี้ย รวมถึงให้กองทุนวิจัยพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ปีละ 875 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง