ยธ.พร้อมช่วยฟ้องคดีรถตู้ชนประสานงากระบะ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยธ.พร้อมช่วยฟ้องคดีรถตู้ชนประสานงากระบะ

อาชญากรรม
3 ม.ค. 60
07:46
1,487
Logo Thai PBS
ยธ.พร้อมช่วยฟ้องคดีรถตู้ชนประสานงากระบะ
กระทรวงยุติธรรม พร้อมช่วยติดตามสิทธิตามกฎหมายและออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินฟ้องร้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้ผู้เสียหายกรณีรถตู้โดยสารชนประสานงารถกระบะ เสียชีวิต 25 คน

วันนี้ (3 ธ.ค.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้สั่งการเกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต์รถตู้โดยสารข้ามฝั่งไปชนรถกระบะที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 25 คน แม้มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 และประเภท 3 หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี และได้สิทธิเงินทดแทนสูงเกินกว่าพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม ยินดีช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษาข้อกฏหมาย การติดตามสิทธิจากบริษัทประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งแพ่งและคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์อัตลักษณ์ทางบุคคล โดยขอให้ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต

เบื้องต้น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งสิทธิและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเฉพาะรายที่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลใดไปบ้างแล้ว

นอกจากนี้ กรณีอุบัติเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศก็สามารถขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.02-141-5100

ข่าวที่เกี่ยวข้อง