กนช.ลงพื้นที่แก้น้ำท่วมพัทลุง-สงขลา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กนช.ลงพื้นที่แก้น้ำท่วมพัทลุง-สงขลา

ภัยพิบัติ
11 ม.ค. 60
13:04
455
Logo Thai PBS
กนช.ลงพื้นที่แก้น้ำท่วมพัทลุง-สงขลา
กรมทรัพยากรน้ำ และตัวแทนจาก กนช.ลงพื้นที่รับฟังชาวบ้าน และติดตาม น้ำท่วมในจ.พัทลุง-สงขลา เพื่อสรุปแนวทางแก้ปัญหา ฟุ้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าทำงานได้ผลดี

วันนี้(11 ม.ค.2560) นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่บ้านบางตาล หมู่ที่ 7 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อตรวจติดตามปริมาณน้ำฝน และพื้นที่น้ำท่วมขัง

พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสภาพพื้นที่จริง และจะได้นำข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ไปรายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป


พร้อมนี้ยังได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย นอกจากนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยังได้ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับการรายงานเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (EARLY WARNING)

สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขาในช่วงที่เกิดอุทกภัยผ่านมา สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาจนทำให้ลดความสูญเสียที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง