สปส.ลดเงินสมทบ ม.33 ใน 12 จว.น้ำท่วมใต้ ส่วน ม.39 เก็บ 288 บ. เริ่ม ม.ค.-มี.ค.60

ภัยพิบัติ
11 ม.ค. 60
18:41
1,961
Logo Thai PBS
สปส.ลดเงินสมทบ ม.33 ใน 12 จว.น้ำท่วมใต้ ส่วน ม.39 เก็บ 288 บ. เริ่ม ม.ค.-มี.ค.60
สปส.ลดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 12 จังหวัดน้ำท่วมใต้ จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ส่วนมาตรา 39 จ่ายเดือนละ 288 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.2560

วันนี้ (11 ม.ค.2560) ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมมีมติลดอัตราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตพื้นที่อุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้ จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเดือนละ 288 บาท พร้อมขยายเวลานำส่งเงินสมทบในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2560

และขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างเสนอร่างกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ปี 2560 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถทำงานหรือนายจ้างประกอบกิจการไม่ได้ ให้ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 180 วัน

 

 

ส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุปข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ว่า มีจำนวน 8,725 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 125,918 คน จึงกำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง เป็น 2 ระยะ คือระยะแรกขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ สามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา

ระยะที่ 2 ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับนายจ้าง นำไปปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัย ในวงเงิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี ปลอดเงินต้นในปีแรก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง