คสช.ใช้ ม.44 ตั้ง ปยป. "พล.อ.ประยุทธ์" นั่งประธาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คสช.ใช้ ม.44 ตั้ง ปยป. "พล.อ.ประยุทธ์" นั่งประธาน

การเมือง
17 ม.ค. 60
21:38
1,365
Logo Thai PBS
คสช.ใช้ ม.44 ตั้ง ปยป. "พล.อ.ประยุทธ์" นั่งประธาน
เปิดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันนี้ (17 ม.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายละเอียดถึงผลประชุม คสช. ในการออกคำสั่งตามมาตรา 44 ของ คสช. 2 เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องการตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วนนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ติดตามประสานงาน ซึ่งมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาต่างๆ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการหลัก เช่น เรื่อง IUU เกี่ยวกับ กระทรวงเกษตรฯ เป็นต้น หากแก้ปัญหาไม่ได้ให้ส่งต่อเรื่องไปยังรองนายกรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นๆ หากยังไม่วามารถแห้ไขปัญหาได้จะส่งมายัง ป.ย.ป.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

2.คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน พร้อมด้วย ประธานและรองประธาน สนช.-สปท. ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศจาก สปท. 137 ประเด็น

3.คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และ พล.ร.อ.กณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน พร้อมด้วย ประธานและรองประธาน สนช.-สปท.

และ 4 คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน ทั้งนี้ยังมีที่ปรึกษาเป็น กรอ.และประชารัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนเรื่องที่ 2 คือ คำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดต่างๆจะมีเลขาของแต่ละชุด เพื่อให้การขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ทำหน้าที่เลขามีอำนาจสามารถอนุมัติเบ็ดเสร็จในการตั้งโรงงานที่เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ หรือ One Stop Service ยึดตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ขณะที่ประชุม ครม.วันนี้เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามที่ คทช.เสนอ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่นำเสนอนโยยายและแนวทางบริหารจัดหารที่ดิน โดยนำแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาจัดการ และจัดทำนโยบานแนวทางบริหารงาน พร้อมเสนอแนวทางต่อ ครม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง